Биогориво – Студије на тему потенцијала за производњу и коришћење биогорива у АПВ

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине је током дужег низа година активно радио на промоцији употребе биогорива у АПВ и на стимулисању инвестиција у овом сегменту. Један од видова активног деловања јесте и финансирање студија о потенцијалима које можете преузети и користити за потребе информисања и развоја нових пројеката, а наши капацитети Вам стоје на располагању за сва додатна питања.

Студија могућности развоја производње и примене биоетанола у АП Војводини

Студија могућности развоја производње и примене биоетанола у АП Војводини – 2008. година

Студија могућности развоја производње и примене биоетанола у АП Војводини – Презентација – 2008. година

Студија могућности производње и коришћења биодизела у АП Војводини

Студија могућности производње и коришћења биодизела у АП Војводини – 2007. година

Студија могућности производње и коришћења биодизела у АП Војводини – Презентација – 2010. година