Биомаса – Студије на тему потенцијала биомасе и различитих могућности примене у АПВ

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине је током дужег низа година активно радио на промоцији употребе биомасе у АПВ и на стимулисању инвестиција у овом сегменту. Један од видова активног деловања јесте и финансирање студија о потенцијалима које можете преузети и користити за потребе информисања и развоја нових пројеката, а наши капацитети Вам стоје на располагању за сва додатна питања.

Студија просторног размештаја наменских јавних складишта аграрне биомасе на територији АП Војводине – 2016

Студија убирања, складиштења и прераде кукурузовине за коришћење као енергента и сировине за биогорива на територији АП Војводине – 2016


Акциони план за биоенергију АП Војводине

Акциони план за биоенергију територије АП Војводине израђен од стране Wорлд Биоенергy Ассоциатион (WBA)

Биоенергy Ацтион План Војводина


Програм за оцену економских показатеља за енергетску примену биомасе

Програм за оцену економских показатеља за енергетску примену биомасе

Анализа оправданости улагања за енергетску примену биомасе – Карактер инвестиције: изградња

Анализа оправданости улагања за енергетску примену биомасе – Карактер инвестиције: реконструкција

Анализа оправданости улагања за енергетску примену биомасе – Грејање пластеника – Карактер инвестиције: изградња

Анализа оправданости улагања за енергетску примену биомасе – Сушара за дуван – Карактер инвестиције: реконструкција

Анализа оправданости улагања за енергетску примену биомасе – Грејање породичне куће на пелет – Карактер инвестиције: реконструкција

Анализа оправданости улагања за енергетску примену биомасе – Грејање породичне куће на сламу – Карактер инвестиције: реконструкција


Тржиште биомасе у АП Војводини

Развој тржишта биомасе у АП Војводини – Елаборат

Успостављање берзе биомасе у АП Војводини – Елаборат


Могућности комбиноване производње електричне и топлотне енергије из биомасе у АП Војводини

Могуцности комбиноване производње електрицне и топлотне енергије из биомасе у АП Војводини – 2008

Могуцности комбиноване производње електрицне и топлотне енергије из биомасе у АП Војводини – Презентација – 2008


Студија могућности коришћења комуналног отпада у енергетске сврхе на територији АП Војводине и Републике Србије

Студија могуцности коришцења комуналног отпада у енергетске сврхе на територији АП Војводине и Републике Србије – 2008

Студија могуцности коришцења комуналног отпада у енергетске сврхе на територији АП Војводине и Републике Србије – Презентација – 2008


Потенцијали и могућности брикетирања и пелетирања отпадне биомасе на територији АП Војводине

Потенцијали и могуцности брикетирања и пелетирања отпадне биомасе на територији АП Војводине – 2007

Потенцијали и могуцности брикетирања и пелетирања отпадне биомасе на територији АП Војводине – Презентација – 2007