Ветар – Студије потенцијала и могућности коришћења енергије ветра у АПВ

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине је током дужег низа година активно радио на промоцији употребе енергије ветра у АПВ и на стимулисању инвестиција у овом сегменту. Један од видова активног деловања јесте и финансирање студија о потенцијалима које можете преузети и користити за потребе информисања и развоја нових пројеката, а наши капацитети Вам стоје на располагању за сва додатна питања.

Процена брзине ветра на изабраним локацијама

Процена брзине ветра на изабраним локацијама – 2005. година

Атлас ветрова АП Војводине

Студија – Атлас ветрова АП Војводине – 2008. година

Студија – Атлас ветрова АП Војводине – Прилози – 2008. година

Студија – Атлас ветрова АП Војводине – 2010. година