Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2021. години

ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕKАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И НЕПРОФИТНИХ ИНСТИТУЦИЈА У 2021. ГОДИНИ, ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ У ПРЕДШKОЛСKИМ УСТАНОВАМА, KАО И УЧЕНИKА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШKОЛА НА ПОДРУЧЈУ АУТОНОМНЕ ПОKРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ О ЕФИKАСНОМ KОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ

Рок за подношење пријава 24.09.2021.године

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2021. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2021. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

Образац – пријава на конкурс
Образац – раније обавезе
Образац – судски поступак
Образац – раније коришћење средстава Секретаријата

Образац 4

Образац буџет

Одлука