Геотермална енергија – Студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије у АПВ

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине је током дужег низа година активно радио на промоцији употребе потенцијала геотермалне енергије у АПВ и на стимулисању инвестиција у овом сегменту. Један од видова активног деловања јесте и финансирање студија о потенцијалима које можете преузети и користити за потребе информисања и развоја нових пројеката, а наши капацитети Вам стоје на располагању за сва додатна питања.

Студија о изводљивости развоја индустријских пилот пројеката везаних за дубоке геотермалне воде

Студија о изводљивости развоја индустријских пилот пројеката везаних за дубоке геотермалне воде

Студија геотермални потенцијал територије АП Војводине – истраживање, валоризација и начин коришћења

Студија геотермални потенцијал територије АП Војводине – истраживање, валоризација и начин коришћења

(За приступ документу у целости обратите се Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине на телефон:021/487 4337 или на е-маил адресу: psemr@vojvodina.gov.rs)

Студија о могућностима примене топлотних пумпи на територији АП Војводине

Студија о могућностима примене топлотних пумпи на територији АП Војводине, како за индивидуалне и комерцијалне објекте појединачно, тако и за даљинске системе грејања по угледу на ЕУ, а у складу са актуелном директивом

Студија о могућностима примене топлотних пумпи на територији АП Војводине, како за индивидуалне и комерцијалне објекте појединачно, тако и за даљинске системе грејања по угледу на ЕУ, а у складу са актуелном директивом – Скраћена верзија


Коришћење енергетског потенцијала бушотине геотермалне воде у Бечеју за енергетске потребе локалног конзума

Коришћење енергетског потенцијала бушотине геотермалне воде у Бечеју за енергетске потребе локалног конзума – Резиме

Utilization of energy potentials of the geothermal water drill in Becej for energy requirements of local consumers – Summary


Геотермални атлас АП Војводине

Геотермални атлас АП Војводине – 2010. година

Geothermal atlas of AP Vojvodina – year 2010.

Могућности коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у АП Војводини

Могућности коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у АП Војводини – 2005. година

Могућности коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у АП Војводини – Прилог 1 – 2005. година

Могућности коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у АП Војводини – Прилог 2 – 2005. година


Могућности коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у АП Војводини – Брошура – 2005. година

Possibilities for utilization of energy potentials of geothermal waters in AP Vojvodina – Brochure – 2005.


Истраживање и дефинисање геотермалног потенцијала на подручју општине Бечеј – 2006. година

Истраживање и дефинисање геотермалног потенцијала на подручју општине Индјија – 2006. година