Општи подаци

план рада инспекције – 2021. година

план рада инспекције – 2022. година

стратешки-вишегодишњи план – рударство

Годишњи план 2023 – електроенергетика
Годишњи план 2023 – енергетика
Годишњи план 2023 – геологија
Годишњи план 2023 – грађевина
Годишњи план 2023 – безбедност пловидбе
Годишњи план 2023 – друмски саобраћај
Годишњи план 2023 – опрема под притиском
Годишњи план 2023 – државни путеви
Годишњи план 2023 – рударство
Годишњи план 2023 – железнички саобраћај

Годишњи план 2024 – електроенергетика
Годишњи план 2024 – енергетика
Годишњи план 2024 – геологија
Годишњи план 2024 – грађевина
Годишњи план 2024 – безбедност пловидбе
Годишњи план 2024 – друмски саобраћај
Годишњи план 2024 – опрема под притиском
Годишњи план 2024 – државни путеви
Годишњи план 2024 – рударство
Годишњи план 2024 – железнички саобраћај


годишњи извештаји – 2020. година

годишњи извештаји – 2021. година

годишњи извештаји – 2022. година

Контролне листе